Monthly Archive: July 2023

Apakah Aqiqah Wajib

Pada dasarnya, aqiqah tidak dianggap sebagai kewajiban (fardu) dalam Islam. Aqiqah adalah amalan sunnah muakkadah, yang berarti merupakan amalan sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan, tetapi...