Apakah Aqiqah Wajib

Pada dasarnya, aqiqah tidak dianggap sebagai kewajiban (fardu) dalam Islam. Aqiqah adalah amalan sunnah muakkadah, yang berarti merupakan amalan sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan, tetapi...